År 2014 - familjejordbrukens år

År 2014 - familjejordbrukens år

VISI-CAM-04_49kB.jpg02 januari | 2014

FN har utsett år 2014 till det Internationella året för familjejordbruk (IYFF). Man vill uppmärksamma familjejordbrukens och småodlarnas roll när det gäller att bekämpa hunger och fattigdom, att trygga livsmedelsförsörjningen och näringstillskott, förbättra hushållens försörjningsförmåga, tillvarata naturresurser, skydda miljön, och åstadkomma hållbar utveckling framför allt på landsbygden.

FNs definition av familjejordbruk omfattar alla typer av verksamheter inom jordbrukssektorn, men den är också kopplad till flera områden i landsbygdsutvecklingen. Familjejordbruk är ett sätt att organisera jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk, som förvaltas och drivs av en familj och där verksamheten till övervägande del är beroende av familjens arbetskraft.

Oavsett länders utvecklingsnivå är familjejordbruk den dominerande formen av jordbruk inom livsmedelssektorn.

Varför är familjejordbruk så viktigt?

  • Den globala livsmedelsförsörjningen är helt beroende av familje- och småskaliga jordbruk.
  • Familjejordbruk bevarar traditionella livsmedelsprodukter, bidrar till en balanserad kost och skyddar världens biologiska mångfald inom jordbruket, samt en hållbar användning av naturresurserna.
  • Familjejordbruk utgör en möjlighet att stärka lokala ekonomier, särskilt i kombination med strategier för social trygghet och samhällens välfärd.

Av den mikrofinans som Oikocredit finansierar går 24% till jordbrukssektorn och når ca 7 miljoner slutlåntagare.

Foto VisionFund Cambodia Ltd

Oikocredits projektpartner VisionFund Cambodia Ltd ger mikrofinansiering, utbildning och hälsovård till 150.000 kunder av vilka en stor andel är jordbrukare.

« Tillbaka