Ekologiska och rättvisa sockerrör från Paraguay

Cooperativa de Producción Agroindustrial, Ahorro y Crédito Manduvirá Ltda (Manduvirá) är ett kooperativ som har varit Fairtrade certifierat sedan 1999. Kooperativet verkar i området Arroyos y Esteros, känt som de ekologiska sockerrörens vagga.

Utmaningen för småodlarna i området har främst varit att det är stora avstånd till marknaderna och höga transportkostnader. Bönderna har tvingats att acceptera låga priser då de bara har kunnat sälja till köpare i närområdet. Manduvirá fokuserar idag på att skapa tillgång till nya marknader och att bönderna ska få skäligt betalt för sina grödor. Sedan 2008 hyr Manduvirá i en fabrik för att förädla de ekologiska sockerrören – det är kostsamt eftersom den ligger långt från odlingarna, vilket gjort att man började leka med tanken om en alldeles egen fabrik i närområdet.

Idag har kooperativet satt igång bygget av en egen, miljömässigt hållbar fabrik. Med hjälp av finansiering från bl a Oikocredit, startade bygget i april 2014. Det är många förmånstagare som gynnas av investeringen – 1050 certifierade sockerrörsbönder, 800 sockerrörsskördare och 60 anställda arbetare i produktionen.

En av medlemmarna i kooperativet är Eulogio Zaracho (på bilden). Han äger fyra hektar mark för sin odling och har planer på att köpa två till. Hans liv har förändrats drastiskt sedan han blev medlem i Manduvirá. Utöver möjligheten att köpa mer mark, så har han även kunnat betala utbildning till sina fem barn, varav de två äldsta studerar till veterinär respektive ekonom på universitetet i Asunción. Han återinvesterar även en del av vinsten i jordbruket och ser fram emot när den nya, kooperativt ägda fabriken står färdig.