Oikocredits senaste finansiering

Ahon Sa Hirap Inc. (ASHI) är ett mikrofinansinstitut i Filippinerna som förser kvinnor med mikrolån och andra tjänster. ASHI’s mål är att ekonomiskt stötta utsatta kvinnor som bor på landsbygden genom att erbjuda utbildning och lån för att kunna starta företag.

ASHI har varit Oikocredits projektpartner sedan 2011, inledningsvis med syfte att utöka verksamheten i misskötta områden. Då Filippinerna nyligen drabbats av ett antal naturkatastrofer har behovet av stöd för kvinnor på landsbygden och dess företag ökat. Oikocredit har därför försett ASHI med 60 miljoner filippinska pesos för att utöka deras finansiering till jordbruk, särskilt i landets östra regioner där fattigdomen är utbredd. I tredje kvartalet 2014 delades den sista andelen av lånet ut.