Prospektarkiv

På den här sidan hittar du ett arkiv med historiska prospekt och relaterade dokument. Det aktuella prospektet är tillgängligt på prospektsidan.

Oikocredit prospekt

Följande dokument är historiska prospekt och tillägg till sådana prospekt, från Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), samt översikt över antalet värdepapper som emitterats under dessa prospekts giltighetstid.

OISF prospekt

Följande dokument från Oikocredit International Share Foundation (OISF) är historiska prospekt och tillägg till sådana prospekt, tillsammans med översikter över utfärdade depåbevis under prospektens giltighetstid.