Prospektarkiv

På den här sidan hittar du ett arkiv med historiska prospekt och relaterade dokument. Det aktuella prospektet är tillgängligt på prospektsidan.

Oikocredit prospekt

Följande dokument är historiska prospekt och tillägg till sådana prospekt, från Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), samt översikt över antalet värdepapper som emitterats under dessa prospekts giltighetstid.