Investera som privatperson

Du kan investera genom att köpa depåbevis (“DB”) från Stichting Oikocredit International Share Foundation ("OISF"). Dina pengar går till att finansiera projekt som förbättrar levnadsvillkoren för många människor och samhällen i Afrika, Asien och Latinamerika. Med din investering kommer dina pengar att bidra till att generera en stor social påverkan, och du kan också få en blygsam avkastning.

Hur går det till att göra en investering?

 1. Läs först OISF-prospektet, (på engelska), dokumenten finns bilagda för hänvisning, samt sammanfattningen av OISF-prospektet, (på svenska), och acceptera OISF:s Allmänna Villkor.
 2. Endast ansökningar från personer bosatta i Sverige och med svenskt bankkonto i SEK kommer att behandlas.
 3. Som en del av känn-din-kund, (KYC), processen behöver vi erhålla kopia på ID-bevis, bevis på ditt innehav av bankkontot och en ifylld FACTA-CRS deklaration. När du ansöker, vänligen ha en skannad färgkopia eller foto av de följande två dokumenten redo och fyll i FACTA-CRS deklarationen som du kan hitta nedan*:

  a. giltigt och verifierat ID-dokument (Oikocredit erbjuder certifieringstjänster).
  b. senaste bankkontoutdrag (högst tre (3) månader gammalt) som tydligt anger kontoinnehavarens namn, kontoinnehavarens adress, IBAN, BIC och datum. Namnet på kontoinnehavaren måste matcha namnet på den person som ansöker om en Oikocredit-investering.
  c. Skatterättslig hemvist: Fyll i FATCA CRS-deklarationsformuläret.

  * Om uppladdningen av dokumenten inte fungerar kan du skicka dokumenten via e-post till oi.support@oikocredit.org. Först när vi har fått alla handlingar kan vi börja granska din ansökan.
 4. Fyll i din ansökan via vår hemsida. Observera att endast fullständigt ifyllda ansökningar som skickas via hemsidan kommer att behandlas.
 5. Inom tre (3) arbetsdagar kommer din ansökan att bli prövad, och du kommer att få ett e-postmeddelande som informerar dig om status på din begäran.
 6. Efter godkänt resultat av granskningen av de inskickade dokumenten och KYC på investeraren kommer du att få en inbjudan via e-post med instruktioner om hur du överför dina pengar och förvärvar DB. För den initiala investeringen är minimibeloppet 2 000 kr. Vid ytterligare investeringar kan du investera mindre belopp och upprätta en stående order med din bank. Observera att överföringen ska göras från det bankkonto som registrerats i ansökan. Vi tar endast emot insättningar i svenska kronor från svenska bankkonton; andra insättningar kommer att avvisas och medlen återbetalas.
 7. DB kommer att utfärdas med likviddag den 1:a dagen i månaden efter din banköverföring om:
  - OISF har godkänt sökanden som en berättigad innehavare och med ett positivt resultat av KYC-riskbedömningen; och
  - Pengarna överfördes från samma bankkonto som du har registrerat; och
  - Oikocredit har godkänt att emittera andelar till OISF.

Omkring den tionde (10:e) arbetsdagen i månaden efter banköverföringen får du besked om investeringen via ett kontoutdrag.

För information om investeringsegenskaperna för OISF DB, vänligen klicka här