Investera som privatperson

Med Oikocredit kan du investera ditt sparkapital och få dubbel avkastning. Samtidigt som du får möjlighet till årlig avkastning på dina sparpengar, skapar dina pengar möjlighet till självförsörjning för människor med kloka affärsidéer i utvecklingsländer. Vi redovisar alla projekt som vi finansierar - läs mer om våra projektpartners och var i världen dina pengar verkar.

Investeringar i Oikocredit International Share Foundation (OISF) – genom Depåbevis – är endast lämpligt för dem som tydligt förstår riskerna med en sådan långsiktig investering.

Det är enkelt att investera

För att ansöka om att investera;

  1. Läs den svenska Prospektsammanfattningen och OISF Prospekt (på Engelska), samt villkoren i detta prospekt;
  2. Spara en scannad kopia av din internationellt giltiga ID-handling (ej körkort) så att du kan bifoga den till ansökan.
  3. Fyll i din ansökan via hemsidan. Vänligen notera att:
  • Endast kompletta ansökningar skickade via hemsidan behandlas

När vi behandlat din ansökan och godkänt dig som investerare kommer vi att skicka dig ett kontobevis och du är välkommen med din investering.

När du genomfört din investering, eller senare gör ytterligare investeringar till ditt konto, skickar vi dig ett kontoutdrag där du kan se ditt innehav.

 Vänligen notera att det kan ta upp till fyra veckor att behandla din ansökan.

 *Om det inte skulle fungera att ladda upp en kopia på din ID-handling kan du skicka kopian per e-post till sweden@oikocredit.org. Först när vi fått kopian på din ID-handling kan vi öppna ditt investeringskonto.

Vid första investering är lägsta belopp 2000 kronor. Därefter kan du placera hur mycket eller lite du vill. 

Avkastning

Avkastningen fastställs varje år av bolagsstämman. Eventuell utdelning kan man välja att återinvestera, få utbetalad eller donera till Oikocredits fond för kapacitetsuppbyggnad hos våra projektpartners.

Depåbevis

Oikocredit är ett finansiellt kooperativ som bedriver verksamhet med tillstånd av EUs finansmyndigheter. Formellt placeras dina pengar i ett finansiellt instrument som kallas depåbevis, som kan liknas vid fondandelar, mer om detta kan du läsa i Prospektsammanfattningen. Prospektet registreras årligen hos Finansinspektionen.

Återinlösen

När du vill ha tillbaka dina pengar begär du återinlösen genom att fylla i, scanna och maila blanketten för återinlösen till sweden@oikocredit.org. Du kan även posta din blankett. På blanketten anger du till vilket konto (hela IBAN-numret) du vill ha pengarna utbetalda, samt bifogar kopia på din id-handling. Blankett för återinlösen (pdf)

Avgifter

Det kostar inget att placera sina pengar hos Oikocredit. Inga avgifter tas ut vid investeringstillfället eller vid eventuell återinlösen av depåbevisen. Oikocredit tar heller inte ut några förvaltningsavgifter.

Innan du investerar bör du läsa igenom Oikocredit International Share Foundation Prospekt, samt Prospektsammanfattning på svenska. Prospekt utgivet av Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit EDCS U.A.") är genom referens del av Prospektet som utfärdas Oikocredit International Share Foundation (OISF). Vänligen notera att aktier i Oikocredit EDCS U.A. inte kan tillhandahållas av OISF och att detta inte är ett erbjudande att förvärva aktier i Oikocredit EDCS U.A.

Kapitalrisk. Minsta investering är 2000 kr. Inget maximum. Villkor gäller. Din investering innebär en risk. Investeringen omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Om du är osäker på lämpligheten av denna investering, kontakta en ekonomisk expert. Observera att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat och återbetalning av din investering inte är garanterad.

Innan investering bör man läsa igenom Oikocredit International Share Foundation Prospekt, samt Prospektsammanfattning på svenska. Prospekt utgivet av Oikocredit  Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit EDCS U.A.") är genom referens del av Prospektet som utfärdas Oikocredit International Share Foundation (OISF). Vänligen notera att aktier i Oikocredit EDCS U.A. inte kan tillhandahållas av OISF och att detta inte är ett erbjudande att förvärva aktier i Oikocredit EDCS U.A.

Gå till ansökan