Stöd till Ukrainas småskaliga jordbrukare under en turbulent tid

Stöd till Ukrainas småskaliga jordbrukare under en turbulent tid

20160630_Svitlana_137.jpg

Svitlana Zubrytska has been country manager for Oikocredit Ukraine since the office was established in 2004. Before that she worked as a loan officer for the Ukrainian Agricultural Finance Development Foundation.

17 januari | 2017

Att få tillgång till lån har varit en utmaning för småskaliga jordbrukare I Ukraina under flera decennier. Sedan jordbruksreformerna i spåren av landets självständighet från Ryssland 1991, har traditionella investerare gynnat storskalig jordbruksproduktion.

Oikocredits partnerorganisationer i Ukraina, huvudsakligen kreditföreningar (credit unions), har uppmärksammat denna lucka genom att erbjuda lån till små jordbruksföretag. Den politiska turbulens som nyligen påverkat landet har förvärrat situationen för de små jordbruksföretagen och kreditföreningarna. Detta krävde ett välavvägt svar från Oikocredit, som landchefen Svitlana Zubrytska berättar mer om i denna intervju.

Vad var de initiala effekterna av konflikten för Ukrainas kreditföreningar och deras kunder?

“Den första effekten var ett stort uttag av besparingar från kreditföreningarnas medlemmar, som var rädda för att konflikten skulle eskalera och vidare devalvera den lokala valutan. De tvekade också att binda besparingar längre perioder. Resultatet blev att kreditföreningarna inte kunde möta efterfrågan på nya lån, särskilt de långsiktiga lån som småskaliga jordbrukare behövde.”

Du sa i en film nyligen att Oikocredit och partnerorganisationer behövde vara mer försiktiga med lån under denna tid. Vilka utmaningar mötte ni?

“Under denna period kunde ingen förutspå hur det skulle utveckla sig i östra Ukraina och på Krimhalvön och hur ekonomin skulle reagera. Både långivare och låntagare undvek investeringsprojekt på grund av den snabba valuta devalveringen och ekonomiska osäkerheten. Utöver det påverkade hyperinflationen 2014 och 2015 den lokala befolkningens förmåga att återbetala sina lån.”

Hur stöttade Oikocredit och partnerorganisationerna sina kunder under denna turbulenta period?

“Oikocredit arbetade nära sina partnerorganisationer, besökte dem och hade regelbunden kontakt för att ge stöd. Vi tillät tidig återbetalning av lån till de partners som ville återbetala innan valutan devalverades ytterligare och såg över återbetalningsplaner när kreditföreningar hade likviditetsproblem, vilket tillät återbetalning på ett senare datum än ursprungligen överenskommet.

Är situationen mer positiv för företagsutveckling nu?

”Politiskt begränsades den beväpnade konflikten i östra Ukraina inom vissa gränser och sedan maj 2016 har ekonomin stabiliserat sig och återhämtat sig något. Vi ser positiva tecken på återhämtning hos Oikocredits partnerorganisationer. Fyra av de kreditföreningar vi arbetar med har kommit tillbaka till oss med nya låneförfrågningar när de nu känner sig mer säkra på kundernas förmåga att återbetala sina lån. Det är ett positivt tecken på förnyad utveckling i Ukraina.”

Under denna turbulenta period arbetade du också med att utvecka olika samarbeten som kan gynna jordbrukssektorn.

“2015 ingick vi ett nytt samarbete med Megabank PJSC, en medelstor bank som erbjuder finansiella tjänster till små och medelstora företag (SMEs). Megabank vill fokusera mer på finansieringen av SMEs i jordbrukssektorn, som ofta kämpar för att få tillgång till lån. Stöd till SMEs är avgörande eftersom de är en drivkraft i lokala ekonomier och skapar jobb.

Det  är därför vi också förnyat vårt samarbete med Poltava Sad Lt, ett medelstort jordbruk som odlar spannmål, kryddor och grönsaker i centrala Ukraina. Med mer än 200 heltidsanställda och ytterligare säsongsarbetare är företaget en viktig lokalekonomisk spelare. Det skapar också extra inkomst till familjer på landsbygden genom att hyra mark från runt 1900 bybor.”

Se Oikocredits film om de finansiella behoven och partner organisationernas arbete i Ukraina här.

« Tillbaka