Fakta och siffror

Nyckeltal 

Per 30 juni 2018

Balansomslutning 1,288 miljoner euro (13,4 miljarder kr)
Utestående kapital 980.3 miljoner euro (10,2 miljarder kr)
Totalt antal projektpartners   716
Projektpartners inom mikrofinans 483
Genomsnittligt lånebelopp, totalt 1,6 miljoner euro (17,0 miljoner kr)¹
Genomsnittligt lånebelopp till 
mikrofinansinstitutioner
1,8 miljoner euro (19,1 miljoner kr)¹


¹ baserat på beviljade kreditbelopp

 • inclusive finance *
 • förnybar energi
 • annat
 • jordbruk
 • lån
 • investeringar
 • Latinamerika
 • Asien
 • Afrika
 • Central- och Östeuropa
 • andra regioner

Sociala och miljömässiga resultat

per 31 december 2017

Oikocredit prioriterar mätning och uppföljning av sociala resultat. Vi följer vissa sociala resultatindikatorer för att säkerställa att våra projektpartners inom mikrofinans når rätt målgrupper och erbjuder tjänster som arbetar för en positiv förändring i människors liv. 

Slutkunder som nås av Oikocredits inclusive finance-partners  36 miljoner
% kvinnor   84%
% låntagare på landsbygden 49%
   
Antal anställda hos jordbrukande partners  39 200
varav fasta arbeten 24 000
Förnybar energi
Hushåll med förbättrad tillgång till energi 15 600
Undvikna/minskade CO2-utsläpp (i ton)
38 100