Fakta och siffror

Nyckeltal 

Per 31 Mars 2023, för mer information ladda ner faktabladet (se rutan till höger).

Balansomslutning 1231,4 miljoner euro
Total utestående utvecklingsfinansiering 1010,6 miljoner euro
Medlemskapital 1097,6 miljoner euro
Likviditetskvot som % av totala tillgångar 22,5%
Totalt antal projektpartners  501
Genomsnittligt utestående lånebelopp per partner¹ 2,0 miljoner euro
Risk för portfölj (90 dagar) 4,4%
Substansvärde per deltagande € 212,36
Resultat (år hittills)  3,1 miljoner euro


¹ baserat på beviljade kreditbelopp

  • Ekonomiskt inkluderande*
  • Jordbruk
  • Förnybar energi
  • Övrigt
  • Lån
  • Aktieinvesteringar
  • Latinamerika och Karibien
  • Asien
  • Afrika
  • Övrigt

Sociala och miljömässiga resultat

Per 30 december 2021

En prioritet för Oikocredit är att leda sociala och miljömässiga resultat. Vi övervakar indikatorer för att säkerställa att våra partner når rätt målgrupper och erbjuder tjänster som leder till en positiv förändring i människors liv.

Slutkunder som nås av Oikocredits inclusive finance-partners  38,2 miljoner
% kvinnor   81%
% låntagare på landsbygden 61%
   

Jordbrukare nås av Oikocredits jordbrukande partners 

579 000
Förnybar energi
Hushåll med tillgång till ren energi 43 000
Undvikna/minskade CO2-utsläpp (i ton)
134 000