I 69 länder

Utlåning till 802 projektpartners

Våra projekt
Våra projekt

Fakta och siffror

Nyckeltal 

Per 31 mars 2017

Balansomslutning 1.209,3 miljoner euro (11,5 miljarder kr)¹
Utestående kapital 1,053 miljoner euro (10 miljarder kr)
Totalt antal projektpartners   802
Projektpartners inom mikrofinans 521
Genomsnittligt lånebelopp, totalt 1,5 miljoner euro (14,3 miljoner kr)²
Genomsnittligt lånebelopp till 
mikrofinansinstitutioner
1,7 miljoner euro (16,2 miljoner kr)²


¹ Per 31 december 2016
² baserat på beviljade kreditbelopp

 • inclusive finance *
 • förnybar energi
 • annat
 • jordbruk
 • lån
 • investeringar
 • Latinamerika
 • Asien
 • Afrika
 • Central- och Östeuropa
 • andra regioner

Sociala resultat

31 december 2015

Oikocredit prioriterar mätning och uppföljning av sociala resultat. Vi följer vissa sociala resultatindikatorer för att säkerställa att våra projektpartners inom mikrofinans når rätt målgrupper och erbjuder tjänster som arbetar för en positiv förändring i människors liv. 

Slutkunder som nås av mikrofinans  46 miljoner
% kvinnor   86%
% låntagare på landsbygden 51%
   
Antal anställda hos sociala företag  84 000
varav fasta arbeten 34 820