I 56 länder

Utlåning till 527 partners

Våra projekt
Våra projekt

Fakta och siffror

Nyckeltal 

Per 30 september 2021, för mer information ladda ner faktabladet (se rutan till höger).

Balansomslutning 1257,3 miljoner euro
Total utestående utvecklingsfinansiering 875,8 miljoner euro
Medlemskapital 1125,4 miljoner euro
Likviditetskvot som % av totala tillgångar 31,2%
Totalt antal projektpartners  527
Genomsnittligt utestående lånebelopp per partner¹ 1,7 miljoner euro
Risk för portfölj (90 dagar) 6,1%
Substansvärde per aktie € 213,87
Resultat (år hittills) 14,8 miljoner euro


¹ baserat på beviljade kreditbelopp

  • Ekonomiskt inkluderande*
  • Jordbruk
  • Förnybar energi
  • Övrigt
  • Lån
  • Aktieinvesteringar
  • Afrika
  • Asien
  • Latinamerika och Karibien
  • Övrigt

Sociala och miljömässiga resultat

Per 31 december 2020

En prioritet för Oikocredit är att leda sociala och miljömässiga resultat. Vi övervakar indikatorer för att säkerställa att våra partner når rätt målgrupper och erbjuder tjänster som leder till en positiv förändring i människors liv.

Slutkunder som nås av Oikocredits inclusive finance-partners  32,2 miljoner
% kvinnor   87%
% låntagare på landsbygden 63%
   

Jordbrukare nås av Oikocredits jordbrukande partners 

542 000
Förnybar energi
Hushåll med tillgång till ren energi 68 000
Undvikna/minskade CO2-utsläpp (i ton)
164 000