I 65 länder

Utlåning till 689 partners

Våra projekt
Våra projekt

Fakta och siffror

Nyckeltal 

Per 30 september 2020

Balansomslutning 1290,8 miljoner euro
Total utestående utvecklingsfinansiering 856,1 miljoner euro
Medlemskapital 1131,7 miljoner euro
Likviditetskvot som % av totala tillgångar 31,9%
Totalt antal projektpartners  689
Genomsnittligt utestående lånebelopp per partner¹ 1,2 miljoner euro
Risk för portfölj (90 dagar) 6,9%
Substansvärde per aktie € 210,54


¹ baserat på beviljade kreditbelopp

 

  • Ekonomiskt inkluderande*
  • Jordbruk
  • Förnybar energi
  • Övrigt
  • Lån
  • Aktieinvesteringar
  • Afrika
  • Asien
  • Latinamerika och Karibien
  • Övrigt

Sociala och miljömässiga resultat

per 31 december 2019

En prioritet för Oikocredit är att leda sociala och miljömässiga resultat. Vi övervakar indikatorer för att säkerställa att våra partner når rätt målgrupper och erbjuder tjänster som leder till en positiv förändring i människors liv.

Slutkunder som nås av Oikocredits inclusive finance-partners  38,2 miljoner
% kvinnor   86%
% låntagare på landsbygden 63%
   

Jordbrukare nås av Oikocredits jordbrukande partners 

557 000
Förnybar energi
Hushåll med tillgång till ren energi 52 000
Undvikna/minskade CO2-utsläpp (i ton)
149 000