Fakta och siffror

Nyckeltal 

Per 30 september 2023, för mer information ladda ner faktabladet (se rutan till höger).

Balansomslutning 1141,9 miljoner euro
Total utestående utvecklingsfinansiering 1037,2 miljoner euro
Medlemskapital 1012,0 miljoner euro
Likviditetskvot som % av totala tillgångar 16,5%
Totalt antal projektpartners  526
Genomsnittligt utestående lånebelopp per partner¹ 2,0 miljoner euro
Risk för portfölj (90 dagar) 6,8%
Substansvärde per deltagande € 211,87
Resultat (år hittills) 4,6 miljoner euro


¹ baserat på beviljade kreditbelopp

  • Ekonomiskt inkluderande*
  • Jordbruk
  • Förnybar energi
  • Övrigt
  • Lån
  • Aktieinvesteringar
  • Latinamerika och Karibien
  • Asien
  • Afrika
  • Övrigt

Sociala och miljömässiga resultat

Per 30 december 2022

En prioritet för Oikocredit är att leda sociala och miljömässiga resultat. Vi övervakar indikatorer för att säkerställa att våra partner når rätt målgrupper och erbjuder tjänster som leder till en positiv förändring i människors liv.

Slutkunder som nås av Oikocredits inclusive finance-partners  42,2 miljoner
% kvinnor   87%
% låntagare på landsbygden 67%
   

Jordbrukare nås av Oikocredits jordbrukande partners 

2,59 miljoner
Förnybar energi
Hushåll med tillgång till ren energi 121 000
Undvikna/minskade CO2-utsläpp (i ton)
674 000