I 71 länder

Utlåning till 728 projektpartners

Våra projekt
Våra projekt

Fakta och siffror

Nyckeltal 

Per 31 mars 2018

Balansomslutning 1,249 miljoner euro (12,8 miljarder kr)
Utestående kapital 969.6 miljoner euro (10,0 miljarder kr)
Totalt antal projektpartners   728
Projektpartners inom mikrofinans 489
Genomsnittligt lånebelopp, totalt 1,6 miljoner euro (16,6 miljoner kr)¹
Genomsnittligt lånebelopp till 
mikrofinansinstitutioner
1,8 miljoner euro (18,7 miljoner kr)¹


¹ baserat på beviljade kreditbelopp

 • inclusive finance *
 • förnybar energi
 • annat
 • jordbruk
 • lån
 • investeringar
 • Latinamerika
 • Asien
 • Afrika
 • Central- och Östeuropa
 • andra regioner

Sociala och miljömässiga resultat

per 31 december 2016

Oikocredit prioriterar mätning och uppföljning av sociala resultat. Vi följer vissa sociala resultatindikatorer för att säkerställa att våra projektpartners inom mikrofinans når rätt målgrupper och erbjuder tjänster som arbetar för en positiv förändring i människors liv. 

Slutkunder som nås av Oikocredits inclusive finance-partners  40 miljoner
% kvinnor   84%
% låntagare på landsbygden 48%
   
Antal anställda hos sociala företag  53 600
varav fasta arbeten 36 200
Förnybar energi
Hushåll med tillgång till ren energi 5,400
Undvikna/minskade CO2-utsläpp (i ton)
6,960