Hur Fairtrade hjälper småbrukare att lyckas

Hur Fairtrade hjälper småbrukare att lyckas

Photo courtesy of Barista Magazine.jpg

Photo courtesy of Barista Magazine

03 oktober | 2017

Fair Trade USA är den ledande certifieringsorganisationen i Nordamerika och de arbetar parallellt med europabaserade Fairtrade International. Colleen Anunu, som är USAs Senior Manager för leverantörskedjan reflekterar här över vad Fairtrade har uppnått, vika utmaningar som finns med särskild tonvikt på kaffemarknaden. Hon berättar också hur Fair Trade USA och Oikocredit samarbetar för att minska risken för prisfluktuationer för odlarna.

Vad har Fairtrade uppnått för småbrukande kaffebönder sedan rörelsen började under sent 1990-tal?

Fairtrade har varit en nyckel I att hjälpa manga bönder som har begränsade möjligheter att investera i långsiktig kvalitet och produktivitet och att bygga resiliens mot globala hot såsom klimatförändringarna. Enligt Fair Trade USAs beräkningar så har kaffeproducenter globalt gynnats med 315 miljoner Euro från Fairtrades minimi- och premiumpriser under perioden 1998 till 2016. Detta har gjort det möjligt för dem att stärka sina möjligheter att organisera sig och fatta demokratiska beslut, utbilda medlemmar, höja den ekonomiska kompetensen och kvinnors möjligheter att försörja sig själva, samt att stödja utvecklingsprojekt i lokalsamhällena.

Hur har Fairtrade generellt och Fair Trade I USA utvecklats de senaste åren?

Fairtrade har blivit allt starkare och viktigare i global handel genom att länka företag och konsumenter globalt. Tusentals varumärken och produkter från gårdar och fabriker i mer än 70 länder är numera Fairtrade certifierade. Fair Trade USA har spelat en roll genom att hjälpa till att utveckla marknader för Fairtrade kläder och fiskprodukter, liksom att uppmuntra till försäljning och marknadsföring av Fairtradeprodukter genom städer och universitet.

Hur påverkar klimatförändringarna kaffeodlarna och hur kan Fairtrade hjälpa till?

Klimatförändringarna har en avgörande påverkan genom stigande temperaturer, spridande av sjukdomar och förstörda jordar. Kaffebladsrosten har härjat i stora delar av Centralamerika med förstörda skördar i El Salvador, Mexico, Guatemala, Honduras et c. Sjukdomen nådde sin kulmen 2014, men dess effekter på storlek och kvalitet på skördar syntes även två år senare. Fair Trade USA startade en anti-rost fond som kunde stötta bönderna med återplantering. Många kooperativ använder det mesta av sina tillgängliga resurser till återplantering, underhåll och utbildning. Fairtrades minimipriser och tillägg skapar nödvändigt levebröd till odlarna i spåren av klimatförändringarna.

Vad har sociala långivare såsom Oikocredit för roll i att stötta ekonomisk stabilitet för kaffeproducerande organisationer?

Sociala långivare som Oikocredit har en nyckelroll. Deras pengar gör det möjligt för högriskproducenter i känsliga områden att sälja sitt kaffe. Oikocredtis jordbruksfinansiering stöder en innovativ triangelmekanism genom att vanligen stå för 60% av förfinansieringen för varje kontrakt, innan odlaren sedan betalar tillbaka lånet till Oikocredit när skörden är bärgad.

Fairtrade USA, Oikocredit och andra aktörer har lanserat ett projekt för att styra och ha koll på priserna för Latinamerikanska kaffekooperativ. Kan du berätta mer om projektet?

Kaffekontrakt kan missgynna småbrukare eftersom köpare och rosterier måste fastställa priserna på förhand. När ett kooperativ har accepterat ett lägre pris från en köpare än det stigande marknadspriset, kan det inte köpa så mycket kaffe som planerat från sina medlemmar. Prisprojektet handlar om att öka partnernas kapacitet att skydda sig från prisförändringar och minska odlarnanas levebrödsrisk. Projektet genomförs av Oikocredit på uppdrag av Inter-American Development Bank, Keurig Green Mountain, Catholic Relief Services och Fair Trade USA genom att utbilda och låna till producentorganisationer och göra det möjligt för dem att försäkra sig mot potentiellt skadliga rörelser i kaffepriserna.

Vad är den främsta kritiken mot Fairtrade och hur hanterar Fair Trade USA den?

Ibland hör vi från köpare och rosterier att Fairtrade är dyrt, särskilt när marknadspriset är under Fairtrades mininmirpris om $1,40 per pund. Våra undersökningar visar att i ett läge med låga priser så täcker Fairtrades minimipris rörelsekostnader och avskrivningar, medan premien ovanpå detta används för att täcka stigande kostnader och skapa en långsiktig hållbarhet. Premien är de extra pengar som betalas utöver minimipriset som bönder och arbetare investerar i projekt för att utveckla sina företag och lokalsamhällen.

En annan sak som vi hör är att Fairtrade inte gör tillräckligt. Hur kraftfullt och förändrande Fairtrade än kan vara så kan det inte vara den enda lösningen på alla globala problem. Syftet är snarare att jämna ut olikheter på marknaden för dem som är särskilt utsatta och att skapa värden för flera. Fairtrade hjälper producenter att införa sina bästa lösningar och få tillgång till viktiga resurser och utbildningar och stöttar bönder och arbetare. Fairtrade är en del av en mycket större lösning med många intressenter i förhållande till de utmaningar vi möter, vilket är orsaken till att Fair Trade USA fokuserar på korsvisa partnerskap inom branschen, såsom med Oikocredit och prisprojektet.

« Tillbaka